System finansowy w Polsce

Finanse w Polsce, bo tak potocznie nazywa się system finansowy w Polsce składają się z wielu różnego rodzajów szczebli. Każdy z tych szczebli ma w całym systemie określoną funkcję do spełnienia. Finanse w Polsce są zatem regulowane przez wieloelementową strukturę. Elementy tej struktury są ze sobą ściśle powiązane tak, by móc odpowiednio kształtować sytuację finansową naszego kraju. Spróbujmy zatem przyjrzeć się tym elementom, by mieć świadomość, w jaki sposób oddziałowują one na poszczególne etapy kształtowania polityki fiskalnej państwa.
Zasadniczą komórką, która kształtuje finanse w każdym kraju jest Bank Centralny. Finanse w Polsce są zatem regulowane przez Narodowy Bank Polski, który jest w naszym kraju Bankiem Centralnym. Na czele NBP stoi prezes Narodowego Banku Polskiego. Jest on również przewodniczącym komórki, która w sposób bezpośredni wpływa na finanse w Polsce. Komórką ta jest Rada Polityki Pieniężnej, która posiada szereg instrumentów finansowych, regulujących finanse w Polsce.
Narodowy Bank Polski wraz z Radą Polityki Pieniężnej to najwyższe organy polskiego systemu finansowego. Oprócz jednak tych elementów tego systemu wskazać należy na inne szczeble. Na niższych zatem szczeblach znajdują się banki komercyjne. Są to banki, których działalność opera się na pozyskiwaniu zysków ze swej działalności kredytowej. Stąd finanse w Polsce regulowane są również przez takie banki. Banki bowiem komercyjne posiadają niesamowitą zdolność, którą określa się mianem kreacji pieniądza. Dzięki tej zdolności banki te w sposób bezpośredni kształtują finanse w Polsce.
Polski system finansowy dopuszcza istnienie dwóch rodzajów banków. Są to banki prywatne oraz państwowe. Choć zauważyć należy, że finanse w Polsce są raczej kształtowane przez ta pierwszą grupę, gdyż druga niemalże nie istnieje w naszych realiach.
Ostatnim elementem systemu finansowego Polski są instytucje finansowe, które nie są bankami, choć ich działalność podobna jest do działalności banków.

Comments are closed.

 • Specyfika kredytu w ramach programu Rodzina na swoim

  Cechy, które charakteryzują kredyt z dopłatą rządową sprawiają, że staje się on swoistym rodzajem kredytu wśród innych produktów bankowych. Wśród specyficznych cech takiego kredytu na pierwszym miejscu wskazać należy, że kredyt ten nie może być udzielany w walucie obcej. Może on być zatem udzielany jedynie w PLN. Dopłaty do kredytu nie są nieskończone, trwają one …Read More »
 • Dekoracje do sypialni – inspiracje

  Sypialnia wbrew pozorom to pomieszczenie bardzo ważne. Służy ono do wypoczynku, stąd też od jego wystroju zależy samopoczucie domowników. I chociaż mogłoby się wydawać, że dekoracje w tym przypadku grają drugorzędną rolę, są nie mniej istotne, niż w salonie czy jadalni. Co należy wziąć po uwagę szukając dekoracji do sypialni?Read More »
 • Różny wiek emerytalny

  Jak uznał Trybunał Konstytucyjny różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn nie narusza polskiej konstytucji. Oznacza to, że kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę wcześniej od mężczyzn. Kobiety dopiero po ukończeniu 60 roku życia będą mogły ubiegać się o emeryturę, a mężczyźni po 65 roku życia. Wyjątkiem od tego są tak zwane emerytury pomostowe, które …Read More »
 • Rodzaje kredytów bankowych

  Jeśli chodzi o różnego rodzaju kredyty, to wskazać należy, że jest bardzo wiele różnych kredytów, które banki nam oferują. Wskazać zatem można przede wszystkim na dwa rodzaje kredytów, w zależności od przeznaczenia tych kredytów. Można zatem według tego kryterium wyróżnić kredyty konsumpcyjne oraz inwestycyjne. Jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, to ich przeznaczenie jest na cele …Read More »