System finansowy w Polsce

Finanse w Polsce, bo tak potocznie nazywa się system finansowy w Polsce składają się z wielu różnego rodzajów szczebli. Każdy z tych szczebli ma w całym systemie określoną funkcję do spełnienia. Finanse w Polsce są zatem regulowane przez wieloelementową strukturę. Elementy tej struktury są ze sobą ściśle powiązane tak, by móc odpowiednio kształtować sytuację finansową naszego kraju. Spróbujmy zatem przyjrzeć się tym elementom, by mieć świadomość, w jaki sposób oddziałowują one na poszczególne etapy kształtowania polityki fiskalnej państwa.
Zasadniczą komórką, która kształtuje finanse w każdym kraju jest Bank Centralny. Finanse w Polsce są zatem regulowane przez Narodowy Bank Polski, który jest w naszym kraju Bankiem Centralnym. Na czele NBP stoi prezes Narodowego Banku Polskiego. Jest on również przewodniczącym komórki, która w sposób bezpośredni wpływa na finanse w Polsce. Komórką ta jest Rada Polityki Pieniężnej, która posiada szereg instrumentów finansowych, regulujących finanse w Polsce.
Narodowy Bank Polski wraz z Radą Polityki Pieniężnej to najwyższe organy polskiego systemu finansowego. Oprócz jednak tych elementów tego systemu wskazać należy na inne szczeble. Na niższych zatem szczeblach znajdują się banki komercyjne. Są to banki, których działalność opera się na pozyskiwaniu zysków ze swej działalności kredytowej. Stąd finanse w Polsce regulowane są również przez takie banki. Banki bowiem komercyjne posiadają niesamowitą zdolność, którą określa się mianem kreacji pieniądza. Dzięki tej zdolności banki te w sposób bezpośredni kształtują finanse w Polsce.
Polski system finansowy dopuszcza istnienie dwóch rodzajów banków. Są to banki prywatne oraz państwowe. Choć zauważyć należy, że finanse w Polsce są raczej kształtowane przez ta pierwszą grupę, gdyż druga niemalże nie istnieje w naszych realiach.
Ostatnim elementem systemu finansowego Polski są instytucje finansowe, które nie są bankami, choć ich działalność podobna jest do działalności banków.

Comments are closed.

  • Kredyt dla firm – rozwijaj swoje przedsiębiorstwo

    Każdy przedsiębiorca doskonale wie, że nie zawsze da się zrealizować wszystkie plany związane z rozwojem firmy. Nieprzewidziane sytuacje mogą z kolei zagrozić płynności finansowej i utrudniać wywiązanie się ze zobowiązań wobec kontrahentów, dostawców materiałów produkcyjnych, a nawet opłacenie należności w odpowiednich urzędach. W takich sytuacjach warto sięgnąć po kredyt dla firm. Obecnie banki proponują rozwiązania …Read More »
  • Lokata antybelkowa

  • Rachunki

    O zawrót głowy mogą człowieka przyprawić rachunki i ich płacenie. Trzeba pamiętać o terminach, dotrzymywać ich. Do niedawna z każdym zleceniem opierającym się na przelewaniu jakichkolwiek pieniędzy na obce konta bankowe, wiązało się wypełnianie blankietów i bieganie na pocztę. Obecnie wiele banków oferuje nam, znacznie bardziej komfortowe rozwiązanie, jakim jest internetowy dostęp do rachunku bankowego. …Read More »
  • O czym pamiętać, wybierając armaturę łazienkową?

    Dziś, kiedy przystępujemy do aranżacji jakiegokolwiek wnętrza, problemem może być nie brak dostępności do pewnych niezbędnych elementów wyposażenia, ale wręcz ich nadmiar. W czasach globalizacji możemy przecież dokonywać zakupów w sklepach z całego świata, nie martwiąc się o dowóz produktów do naszego domu. Kiedy aranżujemy łazienkę z pewnością kłopotliwy bywa wybór armatury łazienkowej.Read More »