Rodzaje kredytów bankowych

Jeśli chodzi o różnego rodzaju kredyty, to wskazać należy, że jest bardzo wiele różnych kredytów, które banki nam oferują. Wskazać zatem można przede wszystkim na dwa rodzaje kredytów, w zależności od przeznaczenia tych kredytów. Można zatem według tego kryterium wyróżnić kredyty konsumpcyjne oraz inwestycyjne. Jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, to ich przeznaczenie jest na cele doraźne naszej działalności. Są to zatem kredyty krótkoterminowe, o niskiej wartości. Jeśli zaś chodzi o kredyty inwestycyjne, to wskazać należy, że są one przeznaczone głównie na finansowanie znacznych przedsięwzięć, które pochłaniają duże nakłady finansowe. Są to zatem kredyty długoterminowe, których wysokość jest bardzo wysoka.
Kredyty można jeszcze podzielić według innego kryterium. Kryterium tym jest czas kredytowania. Według tego kryterium możemy wyróżnić trzy rodzaje kredytów.: kredyt krótkoterminowy, średnioterminowy oraz długoterminowy. Pierwszy rodzaj kredytu spłacany jest do 1 roku, drugi rodzaj kredytu spłacany jest do 5 lat, zaś okres spłaty ostatniego rodzaju kredytu wynosi powyżej 5 lat.
Innym kryterium podziału kredytów jest waluta kredytu. Możemy tu wyróżnić dwa rodzaje kredytów: kredyt w polskich złotych oraz kredyt walutowy (dewizowy). Ten pierwszy udzielany jest w walucie krajowej, zaś drugi w walutach obcych.
Jeszcze jednym kryterium mogą być specjalne warunki kredytowania. Można według tego kryterium wyróżnić: kredyt preferencyjny oraz kredyt walutowy, udzielany w handlu zagranicznym.

Comments are closed.

  • Promocja to oszustwo

    Zakodowało się w nas jako w konsumentach, że słowo promocja oznacza niższą cenę, okazję nie do odrzucenia, lub zupełny przymus kupienia czegoś co zwykle nie jest nam potrzebne, albo bez czego moglibyśmy się obyć. Promocja to tak naprawdę promowanie danego przedmiotu, jego odpowiednia ekspozycja ze względu na chęć wysokiej sprzedaży. Promowanie – bo od tego …Read More »
  • Lokata antybelkowa

  • Działalność giełd wymiany walut

    Zapewne nie wszystkie osoby dokonujące wymiany walut wiedzą o tym, czym jest giełda wymiany walut. Trzeba przyznać, że jeżeli klient dokonuje wymiany niewielkiej ilości obcej waluty i jest to waluta łatwo dostępna, to nie musi on korzystać z giełdy wymiany walut. Wystarczy bowiem, żeby udał się do najbliższego dla siebie kantora i wymienił posiadaną przez …Read More »
  • Średni kurs franka na świecie

    Średni kurs franka na świecie nieustająco się zmienia. W danym momencie jest wysoki, za chwilę już jego cena spada. Trudno jest przewidzieć, kiedy zmieni się kurs i na jakim poziomie się zatrzyma.Read More »